Uvjeti korištenja

Korištenjem ove web stranice, www.facilityforhotels.com i svih stranica na ovoj domeni (zajedno, “Web stranica Facility”), prihvaćate sljedeće uvjete i odredbe. Facility zadržava pravo tražiti sva zakonski dostupna pravna sredstva za bilo kakvu povredu ovih uvjeta korištenja, uključujući bilo kakvo kršenje prava imena i logotipa Facility te povezanih prava vezanih uz informacije, autorska djela, tekstove, video i audio zapise ili slike (zajedno, “Sadržaj”) na Facility web stranici.

Naziv i logotip Facility

Naziv i logotip Facility isključivo su vlasništvo Facilitya te su zaštićeni međunarodnim pravom. Neovlaštena upotreba je zabranjena. Naziv i logotip ne smiju se kopirati niti reproducirati na bilo koji drugi način bez prethodnog pisanog odobrenja sa strane Facilitya. Svi zahtjevi za odobravanje prava korištenja trebaju biti poslani na adresu e-pošte: info@facilityforhotels.com

Web stranica Facility

Web stranica Facility namijenjena je isključivo za osobnu upotrebu i u obrazovne svrhe. Svaka druga upotreba, uključujući reprodukciju ili prijevod bilo kojeg dijela, izuzev de minimis dijela sadržaja web stranice Facility, ili bilo koje druge koristi osim u osobne ili edukacijske svrhe, zahtijevaju izričito prethodno pisano odobrenje Facility-a. Svi zahtjevi za odobravanje prava korištenja trebaju biti poslani na adresu e-pošte: info@facilityforhotels.com, navodeći sve pojedinosti o predloženoj upotrebi. Cjelokupni sadržaj web stranice zaštićen je zakonom, uključujući, prema potrebi, zakonima o autorskim pravima.

Sadržaj web stranice Facility odabire se na temelju vlastitih kriterija i diskrecijskog prava Facilitya. Facility zadržava pravo, da u bilo kojem trenutku promijeni ili obustavi bilo koji aspekt ili značajku web stranice Facility, uključujući, ali ne ograničavajući se na ove uvjete korištenja, radno vrijeme i opremu potrebnu za korištenje stranice.

Facility se odriče bilo kakvih obveza ili odgovornosti koje proizlaze iz korištenja Facility web stranice ili sadržaja Facility web stranice. Facility i svi njegovi povezani zaposlenici i dobavljači ne prihvaćaju odgovornost za bilo kakve financijske ili druge posljedice nastale iz korištenja sadržaja objavljenog na Facility web stranici, uključujući neprikladnu, netočnu ili obmanljivu upotrebu takvog sadržaja.

Facility ne daje nikakve izjave ili jamstva bilo koje druge vrste vezane uz web stranicu Facilitya, uključujući odgovornost za bilo kakvu infekciju računalnim virusom ili bilo kojim drugim štetnim programom ili bilo čime što ima destruktivna svojstva.

Facility ne prihvaća nikakve obaveze ili odgovornost u pogledu postupanja bilo kojeg korisnika u vezi sa takvim sadržajem, ili za bilo koji materijal koji su poslali korisnici, a koji se nalaze na Facility web stranici, uključujući, na primjer, obvezu ili odgovornost za točnost ili pouzdanost bilo koje informacije, podatka, mišljenja, savjeta ili izjave u takvom materijalu.

U slučaju dodatnih pitanja, molimo vas da kontaktirate Facility na adresu e-pošte info@facilityforhotels.com.

Zahvaljujemo.